Om projektet


Energi Data Service sikrer adgang til viden
Energinet ligger inde med store mængder data og viden om energisystemet, som på grund af begrænset synlighed og tilgængelighed ikke anvendes i særlig stort omfang af andre.

Derfor vil Energinet over de kommende år etablere en lettilgængelig energidataservice, hvor adgang til data skal gøres betydeligt lettere. Data skal bringes i anvendelse, understøtte innovation, vækst og produktudvikling. Energi Data Service vil i modsætning til DataHub fokuserer på de ikke-fortrolige data, der vil kunne anvendes frit


1. version: Fokus på CO2-signaler og markedsdata

I første omgang vil alle fra sommeren 2017 kunne tilgå en funktionsdygtig og let anvendelig energidataservice. Indholdet i den første version vil være CO2 signaler, data fra elmarkedet og aggregerede forbrugs- og produktionsdata.


Vær med i udviklingen af energidataservicen

Energinet ønsker at sikre at energidataservicen bygges med de funktioner og datasæt, der sikrer innovation og vækst.

Derfor vil udviklingen være åben og i høj grad involvere interessenterne, således at Energi Data Service kommer til at skabe størst mulig værdi.

Har du f.eks. en applikation eller en ide til, hvordan du kan anvende data fra energidataservicen, og vil du bidrage til at energidataservicen udvikles, testes og bringes i anvendelse igennem dine produkter, så send en mail til: energidata@energinet.dk