Energidatabanken er i udbud

Energidatabanken er i udbud

Nu er udbuddet af Energidatabanken annonceret på udbud.dk. Vi glæder vi os til jul, fordi implementeringen starter straks...

Energidatabank bliver en open source løsning

Energidatabank bliver en open source løsning

Energidatabanken åbner næste sommer på en open source platform.  Efter annulleringen af EU udbuddet har projektet fundet en ny vej, der både giver nye muligheder og nogle begrænsninger, i tilblivelsen af energidatabanken. Da Energinet.dk midt i september 2016 valgte...

Analyse: Hvilken værdi skaber energidatabanken?

Analyse: Hvilken værdi skaber energidatabanken?

Energinet.dk igangsætter sammen med Rambøll Management en analyse, der skal give os en endnu bedre forståelse for den værdi, som energidatabanken skaber for samfundet. Gennem en række personlige interviews med diverse interessenter spørger vi ind til brugsmønstre for...

Velkommen til energidatabanken

Energidatabanken skal sikre let adgang til data om energi. Energinet.dk ligger inde med store mængder data og viden om energisystemet, som på grund af begrænset synlighed og tilgængelighed ikke anvendes i særlig stort omfang af andre.

Derfor vil Energinet.dk over de kommende år etablere en lettilgængelig energidatabank, hvor adgang til data skal gøres betydeligt lettere. Data skal bringes i anvendelse, understøtte innovation, vækst og produktudvikling.